Hôm nay 74
Hôm qua 123
Tuần này 494
Tháng này 2259
Tất cả 16804Tin tức

ĐẠI HỘI HỘI ĐÔNG Y TÂN BÌNH NHIỆM KỲ VII

Tác giả: TRẦN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 04 : 07 : 2020

ÔNG NGUYỄN XUÂN TIẾN 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN QUẬN TÂN BÌNH

TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

DƯỢC SĨ HÀ VĂN HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẶNG HOA CHÚC MỪNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y QUẬN TÂN BÌNH

NHIỆM KỲ VII (2020-2025)

DƯỢC SĨ HÀ VĂN HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CHO HỘI ĐÔNG Y QUẬN TÂN BÌNH

ÔNG NGUYỄN XUÂN TIẾN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN QUẬN TÂN BÌNH

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO HỘI ĐÔNG Y QUẬN TÂN BÌNH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DƯỢC SĨ HÀ VĂN HÙNG

TẶNG GIẤY KHEN THÀNH HỘI HỘI ĐÔNG Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG Y PHẠM DUY XUÂN QUANG 

PHÁT GIẤY KHEN THÀNH HỘI

ÔNG NGUYỄN XUÂN TIẾN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN QUẬN TÂN BÌNH

PHÁT GIẤY KHEN HỘI VIÊN XUẤT SẮC QUẬN TÂN BÌNH

BAN CHẤP HÀNH MỚI

CHỤP HÌNH KỶ NIỆM CÙNG LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VÀ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH