Hôm nay 107
Hôm qua 103
Tuần này 793
Tháng này 3685
Tất cả 10336Bệnh án xưa

BÀI THUỐC SẢN HẬU

Bài Thuốc Sản Hậu của Cụ Định Ninh Lê Đức Thiếp Người Thợ Già Trị Bệnh

Dương chứng giống âm

Bệnh thương hàn Dương chứng giống âm

Chân Nhiệt Giả hàn

Chân Nhiệt Giả Hàn

Người Thợ Già Trị Bệnh 1

PHỤ TỬ NHIỀU MỚI HỒI DƯƠNG

Người Thợ Già Trị Bệnh 5

KHI SANH BÀ MẸ CẤU RÁCH BỌNG ĐÁI ĐỨA TRẺ VỪA SANH 2 NGÀY BỎ VÚ

Người Thợ Già Trị Bệnh 6

Ung Nhọt Trong Phổi Phế Ung

Người Thợ Già Trị Bệnh 7

MỘC HƯƠNG NHIỀU MỚI THÔNG KHÍ

Chữa tắc sữa

CHỮA TẮC SỮA Ở VÚ BẰNG CHÂM CỨU

Người thợ già trị bệnh 9

THUỐC THẬT NGỌT MỚI HẾT BỆNH

Người thợ già trị bệnh 11

BÀ CỤ GIÀ NHỨC CHÂN (CƯỚC KHÍ)

Người thợ già trị bệnh 12

MỘT DANH Y KHÔNG TRỊ ĐƯỢC BỆNH LỴ CỦA MÌNH (1936)

Người thợ già trị bệnh 13

Mài thuốc cho uống cũng là một môn thuốc thang, thuốc tán, thuốc viên… hay như môn châm cứu vậy

BÀI THUỐC SẢN HẬU

Bài Thuốc Sản Hậu của Cụ Định Ninh Lê Đức Thiếp Người Thợ Già Trị Bệnh

1