Hôm nay 178
Hôm qua 258
Tuần này 436
Tháng này 4255
Tất cả 4500Tin tức

THƯ MỜI HỌP

Tác giả: TRÀN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 26 : 06 : 2017

               
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
                      Độc Lập – Tự Do  - Hạnh Phúc              
                
                     THƯ MỜI HỌP
 
BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LƯƠNG Y CHÂM CỨU TPHCM
 
BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y QUẬN TÂN BÌNH
 
TRÂN TRỌNG MỜI:     QUÝ HỘI VIÊN
            
Đến dự  buổi Sinh Hoạt 
Hoạt động của Hội Đông Y Quận Tân Bình 
Vào lúc 8h00 Thứ Bẩy ngày 01-07-2017
Địa Điểm: Trụ Sở Mặt Trận Tổ Quốc Quận Tân Bình
154 Trường Chinh Phường 12 Tân Bình
Sự hiện diện đầy đủ và đúng giờ của qúy vị sẽ là sự khích lệ lớn lao và thành công tốt đẹp.
Rất hân hạnh được đón tiếp
 
                                         Ngày 15 tháng 6 năm 2017
                       TM/BCH QUẬN HỘI ĐÔNG Y QUẬN TÂN BÌNH
                 CHỦ TỊCH
                                LƯƠNG Y NGUYỄN VĂN HUỆ