Hôm nay 62
Hôm qua 277
Tuần này 339
Tháng này 5494
Tất cả 293576Hội

THƯ MỜI SINH HOẠT QUÝ 4 2013

Tác giả: TRẦN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 17 : 12 : 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

ĐỘC LẬP -  TỰ DO -  HẠNH PHÚC

---***---

 

SỐ : 3  /QIV/13TB                                   TÂN BÌNH, NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2013

 

THƯ MỜI

 

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LƯƠNG Y CHÂM CỨU TPHCM

VÀ HỘI ĐÔNG Y TÂN BÌNH TPHCM

 

Trân Trọng Kính Mời :          Qúy bác sĩ, Lương Y, Lương dược, Kỹ Thuật Viên

                                                   Hội Đông Y Tân Bình TPHCM

                                                  Chi Hội Lương Y Châm Cứu TPHCM                                        

 Đến Tham Dự sinh hoạt

Tại Hội Trường A  BỆNH VIỆN  QUẬN TÂN BÌNH

                        (Số 605 Đường HOÀNG VĂN THỤ P.4 Quận Tân Bình)

            Thời gian  : 13giờ 30 Thứ  Bảy  ngày 28 tháng 12 năm 2013

                                   

           Nội dung sinh họat:

                        1.- Sinh Họat  Hội Quy 4/2013

2.- Đề tài “ Thầy thuốc và bệnh nhân”

                          Cả hội cùng tham gia thảo luận, xin hội viên chuẩn bị.

                        3.- Tổng kết Hội Đông Y Tân Bình và Chi Hội Lương Y Châm Cứu TPHCM

4.- Phát giấy khen Hội Viên

5.- Phát biểu lãnh đạo

6- Sinh Họat Hội

7.- Thông báo một số thông tư cần thiết. 

8.- Liên hoan nhẹ và bế mạc

                                   

                      Kính mong Qúy Đại Biểu tham gia Đông đủ và đúng giờ

 

            TM/BCH CHI HỘI LƯƠNG Y CHÂM CỨU TPHCM

                                                                                CHỦ TỊCH HỘI

 Ghi Chú

 Vui lòng mang theo thư mời

 để tiện việc tiếp đón

 tham quan trang web:

 www.dongynamhoan.com

 www.phongthuynamhoan.com

      LƯƠNG Y TRẦN NAM HÒAN