Hôm nay 106
Hôm qua 277
Tuần này 383
Tháng này 5538
Tất cả 293620Lớp học mới

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HỌC MỚI

Tác giả: TRẦN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 29 : 06 : 2012

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

Tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển , P.1, Q. Tân Bình

ĐT : 38.444.934

 

STT               LỚP                                    SỐ BUỔI   HỌC  PHÍ      KHAI GIẢNG      THỨ           GIỜ

 

1  LÝ LUẬN CƠ BẢN ( KHÓA 14)         10         1.100.000           04/07/2012        4,6          13h30 - 15h

2  CHÂM CỨU CƠ BẢN (Khóa 7)          10         1.100.000           03/07/2012        3, 5         13h30 – 15h

3  THỰC HÀNH CHÂM CỨU                 15         1.600.000         16/07/2012      2,3,4,5,6     08h30 – 10h

                              SƠ CẤP (K9)    

4  THỰC HANH CHÂM CỨU                  15         1.500.000         17/07/2012        3,5          08h – 9h30

                    TRUNG CẤP (K5)  

5   NỘI KHOA TRONG                             10         1.100.000         19/06/2012        3,7      09h30 – 11h

                                   CHÂM CỨU (K4)     

6   ĐÔNG DƯỢC CƠ BẢN ( Khóa 6 )      10         1.100.000          04/07/2012       4,6       15h15- 16h45

7   BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC (Khóa 5)     15         1.100.000          03/07/2012       3,5         5h15 - 16h45

8   PHƯƠNG DƯỢC TRỊ LIỆU (K3)       10         1.100.000          28/06/2012       2,5          9h30 – 11h

9   Nội Khoa Đông Y Nâng Cao (K9)         10        1.100.000          20/07/2012           6        09h30 – 11h

10 Nội Khoa Kết Hợp Đông Tây Y (K6)   10         1.100.000          18/07/2012          4        08h30 – 10h

11 KINH DỊCH (K5)                                    5             600.000          21/07/2012          7       09h30 – 11h

12 PHỤ NHI (Khóa 6)                                 10         1.100.000          16/07/2012         2          15h15- 16h45

13 NGOẠI KHOA (Khóa 7)                       10         1.100.000          16/07/2012       3,5             17h – 19h

14 GIẢI PHẪU SINH LÝ HỌC (Khóa 7) 15         1.100.000          28/06/2012      3,5              17h – 19h

15 Lớp Phân Tích Phim X Quang Bình 

        Thường & Bệnh Lý ( K6)                    10         1.100.000         16/07/2012       2,6               17h – 19h

16 THỰC HÀNH NỘI KHOA( K18)         10         1.100.000         27/06/2012       4,6          15h15 - 16h45 

17 HÁN VĂN (K1)                                       15         1.500.000         04/07/2012       4,6                17h – 19h   

18 KTV XOA BÓP ( KHÓA 8 )                  10         2.070.000         03/07/2012   3, 5, 7            08h30 – 10h

 

19 LỚP KỸ THUẬT VIÊN KINH DOANH THUỐC YHCT &

                               KỸ THUẬT VIÊN CHÂM CỨU KHOÁ 7 KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 7/2012

 

20 LỚP L ƯƠNG Y - LƯƠNG DƯỢC KHOÁ 7 KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 7/2012    

 

21  BUỔI SINH HOẠT LỚP KHÍ CÔNG TRỊ LIỆU  NGÀY 7.7.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

   

 

Các bài viết liên quan