Hôm nay 42
Hôm qua 200
Tuần này 877
Tháng này 1217
Tất cả 356181Dưỡng Sinh

Hai Mươi Bốn Thức

Tác giả: TRẦN NAM HOÀN

Ngày Đăng: 11 : 07 : 2012

HAI MƯƠI BỐN THỨC THÁI CỰC QUYỀN

 

 

 1. KHỞI THỨC                                            BẮT ĐẦU
 2. TẢ HỮU DÃ MÃ PHÂN TÔNG            NGỰA RỪNG CHIA BỜM PHẢI TRÁI
 3. BẠCH HẠC LƯỢNG XÍ                                    CÒ TRẮNG CHIA CÁNH
 4. TẢ HỮU LÂU TẤT ẢO BỘ                   TRÁI PHẢI BƯỚC ĐI HƯ THỰC
 5. THỦ HUY TỲ BÀ                                   TAY CẦM ĐÀN TỲ BÀ
 6. TẢ HỮU ĐẢO LIỄN HẦU                    KHỈ LẬT ĐỔ XE TRÁI PHẢI
 7. TẢ LÃM TƯỚC VỸ                                ÔM ĐUÔI CHIM TRÁI
 8. HỮU LÃM TƯỚC VỸ                            ÔM ĐUÔI CHIM PHẢI
 9. ĐƠN TIÊN                                               MỘT ROI
 10. TẢ VÂN THỦ                                          QUẠT MÂY PHIÁ TRÁI
 11. ĐƠN TIÊN                                               MỘT ROI
 12. CAO THÁM Mà                                    CAO THÁM MÃ
 13. HỮU ĐĂNG CƯỚC                                ĐÁ PHẢI
 14. SONG PHONG QUÁN NHĨ                  HAI NÚI XEM TAI
 15. CHUYỂN THÂN TẢ ĐĂNG CƯỚC     CHUYỂN THÂN ĐÁ TRÁI
 16. TẢ HẠ THẾ ĐỘC LẬP                           HẠ THẾ MỘT CHÂN PHIÁ TRÁI
 17. HỮU HẠ THẾ ĐỘC LẬP                       HẠ THẾ MỘT CHÂN PHIÁ PHẢI
 18. TẢ HỮU XUYÊN THOA                       XUYÊN KIM TRÁI PHẢI
 19. HẢI ĐỂ CHÂM                                       KIM CHÂM XUỐNG BIỂN
 20. PHIÊN THÔNG BỐI                              QUẠT THỦNG LƯNG
 21. CHUYỂN THÂN BAN LAN CHÙY     CHUYỂN THÂN ĐÁNH CHÙY
 22. NHƯ PHONG TỰ BẾ                             NHƯ NGĂN NHƯ ĐÓNG
 23. THẬP TỰ THỦ                                        TAY CHỮ THẬP
 24. THÂU THỨC                                           THÂU THỨC