Hôm nay 204
Hôm qua 212
Tuần này 1621
Tháng này 1861
Tất cả 183550Bệnh án nay

Có trĩ bị dị ứng

Tác giả: Admin

Ngày Đăng: 21 : 04 : 2012

Mạch: quan tả, hoạt sác

TIÊU VIÊM 9 gói x 2 ngày

Châm: khúc trì, xích trạch, nội quang gian sử, thần môn, tam âm giao, nội đình, thái xung âm lăng tuyền

Châm cứu xong bn bớt ngứa , trong người mát, có cưú hai huyệt thận du

Ngày 30.5.2007 2 thang

đương quy       2 chỉ     bạch truật      2 chỉ

xuyên khung  2 chỉ   bạch chỉ         2 chỉ

hoàng bá        2 chỉ    ngân hoa       2 chỉ

đại táo          4 quả     cát căn         2 chỉ

Ngày 2.6.2007 2 thang  Ngày 4.6.2007 lấy 2 thang Ngày 6.6.2007 lấy 3 thang

Ngày 10.6.2007 bn khỏi hoàn toàn